Hvorfor bruke Viking steiner?


  • Betydelig glattere overflate etter høyglanspolering i forhold til bruk av pussediamant i første trinn.

  • Sparer tid i høyglans poleringen.


Taktilitet og selvskjerpende effekt

Viking steiner består av mange lag av Siliciumcarbid, som er bundet sammen keramisk. Når et korn slites utvil det frigjøres og ett nytt skarpt korn kommer frem. Når selve kornet brytes vil det gjenværende fortsatt ha skarpe kanter, som illustrert i bilde ved siden av. (Dette er i motsetning til diamant korn på et diamantbor, som blir sløvere etter bruk). Dette er hvor skjørheten av Siliciumcarbiden spiller en viktig rolle, for å oppnå riktig kvalitet for dentale formål. I konklusjon betyr dette at karborundum steinen er homogen. Brukeren arbeider hele tiden med ett skarpt slipeinstrument.


Estetikk

I odontologi er det mer og mer fokus på estetiske behandling i restaurering og fyllinger. Sluttresultatet etter høyglanspolering vil ha statistisk signifikant lavere ruhet ved bruk av Viking stein sammenlignet med pussediamant. Dette påvirker plaque retensjon og fyllingens varighet. Viking Stein gjør det mulig for brukeren å ha mer kontroll over substansen som avvirkes. Den er derfor perfekt for finjusteringer og anatomisk utforming (dvs. utforming av okklusal-relieff). De fine kornene i den grønne steinen gjør følgende høyglanspolering svært enkel. (Den er også godt egnet til hurtig korrigering av feil og okklusjon/artikulasjon på proteser og fast protetikk.


Skånsom mot emaljen - minimalt invasiv

Sammenlignet med et diamantbor er Viking stein tryggere å bruke. Dette fordi steinen består av mange lag med et "skjørt/sprøtt" materiale, i motsetning til et diamantbor, som har en solid og mye mer statisk slipekomponent. Grønn stein vil med rett håndtrykk, avvirke fyllingen men gi etter for emaljen (i motsetning til den harde egenskapen i diamanten). Dette gjør Viking steiner perfekte til å håndtere den vanskelige overgangen mellom fylling og tann. Utstrakt bruk av diamantbor til puss av fyllinger, skader emalje mye mer enn mange kanskje er klar over, hevder flere og flere fagpersoner.

microscope view of material
close